Praktijk voor Traumaverwerking en Persoonlijke ontwikkeling

(Complementaire Psychotherapie)

 

Vergoedingen

Voor de kosten kan er bij mij rekening gehouden worden met jouw persoonlijke situatie / omstandigheden:

·       Indien er sprake is van een minimum inkomen, is een aangepast tarief
   mogelijk;

·    Vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering is mogelijk. 

·       Een verwijzing van de huisarts kan bijdragen tot vergoeding;

·       Vergoeding vanuit Bijzondere Bijstand of Persoons Gebonden Budge
   (PGB) is mogelijk;

·       Werkgevers kunnen geheel of gedeeltelijk de kosten vergoeden op grond
   van de 
Arbeidsomstandigheden Wet en de Wet Verbetering Poortwachter
   (WVP) of om preventieve overwegingen een financiële bijdrage leveren
   aan de fysieke-, emotionele- en mentale gezondheidstoestand van hun
   personeel. 
  

Wil je weten welke zorgverzekeraar vergoeding geeft?  
Kijk dan op de pagina: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/regressietherapie 
of informeer bij je zorgverzekeraar*. 


*Ik voldoe aan de Plato-eisen.
*Ik ben niet verantwoordelijk voor de informatie van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Kaart
E-mail
Info